song

)

(wǒ )(de )(zuǒ )(shǒu )(páng )(biān )(shì )(nǐ )(de )(yòu )(shǒu)

มือซ้ายของฉันข้างๆคือมือขวาของเธอ

ฟังเพลงได้ที่ 

 

()(shǒu)(zhào )(jìng )(yí)

 


(tīng )(jiàn )(fēng )(chuī )(guò )

ได้ยินเสียงลมพัดผ่าน
(xiàng )(yī )(shǒu )(jiàn )(háng )(jiàn )(yuǎn )(de )(gē)

ดั่งบทเพลงที่ค่อยๆห่างไกลออกไป (คนร้องเดินจากไป)
(yún )(duǒ )(hěn )(jì )(mò)

กลีบเมฆแสนอ้างว้าง
(rú )(guǒ )(shuō )(tiān )(kōng )(méi )(yǒu )(jìn )(tóu)

หากว่าฟ้าไร้ซึ่งเส้นขอบฟ้า
(wǒ )(de )(péng )(yǒu)

เพื่อนเอ๋ย
(zài )(zhè )(fēn )(bié )(de) (lù) (kǒu)

ณ ทางแยกซึ่งต้องลาจาก
(wēi )(xiào )(kàn )(zhe )(shí )(guāng )(yuǎn )(zǒu )

จงยิ้มให้กับวันข้างหน้า
(shì )(nǐ )(de )(péi )(bàn)

ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณ
(wēn )(nuǎn )(le )(zhěng )(gè) (gū) (dān) (jì) (jié)

ให้ความอบอุ่นตลอดฤดูกาลอันแสนเดียวดาย

 

 

 

 

 

(mèng )(xiǎng )(de )(xǐ )(yuè )

ความสุขที่ใฝ่ฝัน

(shì )(wǒ )(men )(qīng )(chūn )(suǒ )(yǒu )(jì )(niàn)

เป็นการระลึกถึงวัยแรกแย้มของพวกเรา
(suǒ )(yǒu )(lí )(bié)

การจากลากัน
(wèi )(le )(chóng )(féng )(de )(nà )(tiān)

เพื่อว่าจะได้พบกันอีกในวันนั้น
(yǎn )(lèi )(cáng )(zài )(shǒu )(xīn )(lǐ )(miàn )
ฉันจะเก็บน้ำตาเอาไว้(จะไม่ร้องไห้)
(chàng )(yī )(shǒu )(gē)

ร้องเพลงเพลงหนึ่ง
(wǒ )(men )(de )(gē)

เพลงของพวกเรา
(ràng )(měi )(yí)(gè )(shùn )(jiān)( tíng )(liú)
หยุดเวลาชั่วพริบตานี้ไว้
(wǒ )(de )(zuǒ )(shǒu )

มือซ้ายของฉัน
(páng )(biān )(jiù )(shì )(nǐ )(de )(yòu )(shǒu)

ข้างๆคือมือขวาของเธอ
(wǒ )(yì )(zhí )(zài )(nǐ )(de )(zuǒ )(yòu )
ฉันอยู่ข้างๆเธอโดยตลอด

----
(wǒ )(huì )(zhàn )(zài )(nǐ )(de )(zuǒ )(yòu)

ฉันจะยืนอยู่ข้างๆเธอ
----